©-Freud-Museum-London.-Collection-Image-1.jpg

პროგრამა

ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის 2021 - 2022 წლის პროგრამა
Programme 2021-2022 D’espace Géorgien Pour la Psychanalyse

2021 - 2022 სასწავლო წელს ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის აქტივობები მიეძღვნება ჯგუფის სუპერვიზიას, სამკითხველო ჯგუფში ფსიქოანალიზის ფუნდამენტურ ტექსტებზე მუშაობას და სემინარებს, რომლებსაც გაუძღვებიან ქართველი და უცხოელი კოლეგები. ასოციაციის აქტივობებში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას ვინც დაინტერესებულია ფსიქოანალიტიკური თეორიითა და პრაქტიკით, განსაკუთრებით მათ ვინც ეუფლება ფსიქოლოგიას უნივერსიტეტებში, ვისაც უკვე აქვს კლინიკური პრაქტიკა ან იმყოფება ფსიქოანალიტიკური ფორმაციის პროცესში.

2021-2022 წელს ასოციაციის სემინარები შეეხება ფსიქოზის, ნარცისიზმის, გლოვისა და მელანქოლიის კლინიკასა და თეორიას ფსიქოანალიზში; ასევე ობსესიურ ნევროზს როგორც სტრუქტურას, ლტოლვის, ფანტაზმისა და ოიდიპოსის კომპლესის ფუნდამენტურ კონცეპტებს.

ასოციაციის წლიური საწევრო გადასახადი შეადგენს 130 ლარს, ან თვეში 11 ლარს, ხოლო წლიური გადასახადი ასოცირებული წევრობისათვის შეადგენს 120 ლარს. საწევრო გადასახადის გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად. საწევრო გადასახადი უნდა ჩაირიცხოს ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის შემდეგ საბანკო ანგარიშზე: GE03TB7273936070100001. დანიშნულებაში ეთითება "საწევრო გადასახადი", სახელი და გვარი. 

ასოცირებულ წევრობას განაპირობებს კანდიდატის სურვილი და გასაუბრება, სადაც ის ადასტურებს საკუთარ სურვილს ასოცირებასთნ დაკავშირებით, ისევე როგორც ასოცირებული წევრობის მოთხოვნის საფუძველს. (იხ. ბმული წევრობის შესახებ)

თარგმანი: ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის ფრანგულ ენაზე წარმოებული ყველა აქტივობა ითარგმნება ქართულ ენაზე

2021 - 2022 წლის სასემინარო განრიგი:

შენიშვნა: ქვემოთ მოცემული სასემინარო თარიღები შეიძლება შეიცვალოს, ან დაზუსტდეს ოქტომბრის თვის ბოლომდე, თუმცა უცვლელად დარჩება მომხსენებლები და სასემინარო თემები.

A. ჯგუფის სუპერვიზია - კატრინ ვანიე (Supervision de Groupe d’EGPP-Catherine Vanier)

სუპერვიზია გაიმართება თვეში ერთხელ, თვის მესამე ან მეოთხე სამშაბათს 21:00 საათზე თბილისის დროით (იხ. ჯგუფის სუპერვიზია).

 

შენიშვნა: სუპერვიზიის თარიღები შესაძლოა შეიცვალოს. ცვლილებების შესახებ მონაწილეებს ერთი თვით ადრე ეცნობებათ.

28 სექტემბერი

26 ოქტომბერი

16 ნოემბერი

28 დეკემბერი

25 იანვარი

22 თებერვალი

29 მარტი

26 აპრილი

31 მაისი

B. მწვანე სახლის ჯგუფის სუპერვიზია-კატრინ სალადენი  (Groupe de Contrôle de l’équipe de Maison Verte de Tbilissi- Catherine Saladin)

მწვანე სახლის სუპერვიზია იმართება ასოციაცია მწვანე სახლის ფარგლებში, მწვანე სახლში მომუშავე ფსიქოლოგების, ფსიქოთერაპევტებისა და სტაჟიორებისათვის თვეში ერთხელ.

C. საჯარო სემინარები

15 ოქტომბერი, პარასკევი. 20:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ფსიქიატრია და ფსიქოანალიზი-კავშირები, გადაკვეთის წერტილები და განსვლა”

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

"Des rapports et non-rapports psychiatrie psychanalyse"

 

14 ნოემბერი, კვირა 20:00 საათი

სამკითხველო ჯგუფის შეკრება

წასაკითხი ტექსტი: „ნარცისიზმის შესახებ“ (1914წ), ზ. ფროიდი

მომხსენებელი: გიგა მამინაშვილი

La réunion du groupe de lecture

Le texte à travailler : « Le narcissisme » (1914) ; S.Freud

 

19 ნოემბრი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ჰალუცინაციების კლინიკა და ნეგატიური ჰალუცინაციის საკითხი“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„La clinique des hallucinations et la dimension de l’hallucination négative“

3 დეკემბერი, პარასკევი. 21:00 საათი

„ინფანტილური სექსუალობა და ლტოლვა“

მომხსენებელი: მარია ოტერო როსი

შენიშვნა: ქალბატონი ოტერო როსი გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში წაიკითხავს კიდევ ორ სემინარს სახელწოდებებით „ოიდიპოსის კომპლექსი“, „ფსიქიკური აპარატის მეორე ტოპოგრაფია: იდი, მე და სუპერ-ეგო“.

„Sexualité infantile et pulsion“

Maria Otero Rossi

 

 

18 დეკემბერი, შაბათი. 21:00 საათი

„ლტოლვის კონცეპტი ფსიქოანალიზში“

მომხსენებელი: კრისტიან ჰოფმანი

Christian Hoffmann

„Pulsion”

 

 

27 დეკემბერი, სამშაბათი. 21:00

„აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზი-ისტორია და ფსიქოანალიზის წვლილი“

მომხსენებელი: კატრინ სალადენი

Catherine Saladin

„Autisme et psychose infantile, historique et états des lieux quant à l’apport de la psychanalyse“

 

11 იანვარი, სამშაბათი. 20:00 საათი

„ფანტაზმი“

მომხსენებელი: ნანუკა მაისაშვილი

„Fantasme“

Nanouka Maisachvili

14 იანვარი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ჰალუცინაციების კლინიკა და ნეგატიური ჰალუცინაციის საკითხი“ (II)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„La clinique des hallucinations et la dimension de l’hallucination négative“

23 იანვარი, სამშაბათი. 21:00

„აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზი-ისტორია და ფსიქოანალიზის წვლილი II“

მომხსენებელი: კატრინ სალადენი

Catherine Saladin

„Autisme et psychose infantile, historique et états des lieux quant à l’apport de la psychanalyse“

 

4 თებერვალი, შაბათი, 20:00 საათი

„ინტერპრეტაციის საკითხი ფსიქოანალიზში“

მომხსენებელი: თემო ქეშელაშვილი

„l’interprétation”

Temour Kéchelachvili

 

12 თებერვალი, შაბათი. ? საათი

„ფსიქოზი / ნარცისიზმი“

მომხსენებელი: ალენ ვანიე

შენიშვნა: ალენ ვანიეს სემინარის დრო დაზუსტება

Psychose/narcissisme 

18 თებერვალი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ბოდვა და დელირიუმი, შენიშვნა შიზოფრენიის შესახებ“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„Les délires et les déliriums, notes sur la schizophrénie“

 

25 თებერვალი, პარასკევი, 21:00 საათი

„შესავალი ობსესიური ნევროზის კლინიკაში“

მომხსენებელი: მიმოზა დიმიტროვა

Mimoza Dimitrova

« Introduction à la clinique de la névrose obsessionnelle »

 

14 მარტი, ორშაბათი, 20:00 საათი

„ტრასფერი“

მომხსენებელი: ელენე ბარამიძე

“Transfert”

Eléné Baramidze

 

31 მარტი, ხუთშაბათი. 20:00 საათი

„სექსუალობის ჭეშმარიტების რეჟიმი: მიშელ ფუკოს კრიტიკა ფროიდს და მის მიღმა“

მომხსენებელი: ლადო ჯალაღონია

Vladimer Jalaghonia

“Le régime de la vérité de la sexualité : la critique de Michel Foucauld à Freud et au-delà “

  

11 აპრილი, ორშაბათი. 20:00 საათი

სემინარი ბავშვთა ფსიქოანალიზში - "სიჩუმე რომელიც მეტყველებს“

მომხსენებელი: ანაიტ დასო ტერ მესროპიანი

Anahit Dasseux Ter Mesropian

“Silence qui parle“

16 აპრილი, შაბათი. 20:00 საათი

„ფემინურობა“

მომხსენებელი: ჟიზელ შაბუდესი

Gisele Chaboudez

“Le féminin“

22 აპრილი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„დევნის მანია, მენტალური ავტომატიზმები, და პარანოიის სხვადასხვა ფორმები როგორც პარადიგმა ფსიქოანალიზიასათვის“ (ნაწილი I)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

La persécution, l’automatisme mental et les diverses formes paranoïa, quels paradigmes pour la psychanalyse. (1° partie)

 

8 მაისი, კვირა. 20:00 საათი

სამკითხველო ჯგუფის შეკრება

წასაკითხი ტექსტი: „დოსტოევსკი და მამის მკვლელობა“ (1928წ), ზ. ფროიდი

მომხსენებელი: მაია კერვალიშვილი

La réunion du groupe de lecture

Le texte à travailler : "Dostoïevski et le parricide"

 

17 ივნისი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„დევნის მანია, მენტალური ავტომატიზმები, და პარანოიის სხვადასხვა ფორმები როგორც პარადიგმა ფსიქოანალიზიასათვის“ (ნაწილი II)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

La persécution, l’automatisme mental et les diverses formes paranoïa, quels paradigmes pour la psychanalyse. (2° partie)

 

15 ივლისი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„მელანქოლია“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„Mélancolie“

 

შენიშვნა: კოლეგები საფრანგეთიდან, ქალბატონი ჟიზელ შაბუდეზი და ბატონი დიდიე ლოღუ ოქტომბრის თვის ბოლომდე დააზუსტებენ სემინარების სათაურებსა და თარიღებს.

Le collègues, Madame Gisèle Chaboudez et Monsieur Didier Lauru préciserons dans le mois suivant les sujets et les dates de leurs interventions