top of page
Painting on Canvas

განხორციელებული აქტივობები

განხორციელებული აქტივობების არასრული სია

2022 - 2023 სასწავლო წლის ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის აქტივობები მიეძღვნა ჯგუფის სუპერვიზიას, სამკითხველო ჯგუფში ფსიქოანალიზის ფუნდამენტურ ტექსტებზე მუშაობას და რეგულარულ სემინარებს, რომლებსაც გაუძღვნენ ქართველი და უცხოელი კოლეგები.

2022 წლის სექტემბრის თვიდან ასოციაციის აქტივობებს დაემატა დონალდ ვინიკოტისა და ბავშვთა ფსიქოანალიზის ძირითადი ავტორების სამკითხველო ჯგუფები. გარდა ამისა, ასოციაციის ფარგლებში დაფუძნდა სამუშაო ჯგუფი „ფსიქოანალიზი და სინემა - მოდერნულობის კლინიკისა და ფსიქოპათოლოგიის გააზრებისათვის დღეს“.  

ასოციაციის აქტივობებში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას ვინც დაინტერესებულია ფსიქოანალიტიკური თეორიითა და პრაქტიკით, განსაკუთრებით მათ ვინც ეუფლება ფსიქოლოგიას უნივერსიტეტებში, ვისაც უკვე აქვს კლინიკური პრაქტიკა ან იმყოფება ფსიქოანალიტიკური ფორმაციის პროცესში.

ასოციაციამ 29-30 ოქტომბერს გარამთა საუნივერსიტეტო კონფერენცია თემაზე  „მოზარდობის კრიზისი სოციო-პოლიტიკური და კულტურული კრისიზის კონტექტსში“. კონფერენციას გაუძღვნენ კოლეგები საფრანგეთიდან, საქართველოდან, ბულგარეთიდან.

მაისში გამოვეცით ფრანგი ავტორების სტატიათა კრებული, აზროვნების აკადემიის გამომცემლობის მიერ სათაურით „ბავშვთა ფსიქოანალიზი-ფრანგული სკოლა“.
 

​2022 - 2023 წლის პროგრამა

 

ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის ჯგუფის სუპერვიზია

Supervision de Groupe d’EGPP-Catherine Vanier

 სუპერვიზიის ჯგუფის ხელმძღვანელი: კატრინ ვანიე

სუპერვიზია იმართებოდა თვეში ერთხელ, თვის მესამე ან მეოთხე სამშაბათს 21:00 საათზე თბილისის დროით (იხ.ჯგუფის სუპერვიზია: https://www.espacegeorgien.com/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90).

სამკითხველო ჯგუფები

Groupes de lectures  

ასოციაცია მწვანე სახლისა და ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის სამკითხველო ჯგუფი (მაია კერვალიშვილი):

Groupe de lecture commun de l’association « Maison Verte » et d’Espace Géorgien « Les auteure fondamentaux de la psychanalyse d’enfant-Anna Freud, Mélanie Klein » (Maia Kervalichvili)

Le groupe se réunit une fois par mois, le 3 mercredi du mois

A. „ბავშვთა ფსიქოანალიზის ძირითადი ავტორები“

 

სამკითხევლო ჯგუფი იკრიბება თვეში ერთხელ, სამშაბათს 20 საათზე და 2022-2023 წელს განიხილავს ანა ფროიდისა და მელანი კლაინის ძირითად შრომებს. ბავშვთა ფსიქოანალიზის სამკითხველო ჯგუფმა ფუნაციონირება დაიწყო 2022 წლის 20 სექტემბერს და იფინქციონირებს მომავალი 3 სასწავლო წლის განმავლობაში.

 

სამკითხველო ჯგუფს გაუძღვება ქართული ფსიქოანალიტიკურის სივრცის წევრი მაია კერვალიშვილი

დეტალური ინფორმაცია სამკითხველო ჯგუფის შესახებ იხილეთ აქ: https://www.espacegeorgien.com/group/bavshvta-psikoanalizis-samkitkhvelo-jgupi/about

B. სამკითხველო ჯგუფი „ვინიკოტი“ (თემურ ქეშელაშვილი)

 Groupe de lecture « Viniccotte » (Témour Kéchelachvili)

Le groupe se réunit une fois par mois, le 4 samedi du mois

 

სამკითხველო ჯგუფი შეიკრიბება თვეში ერთხელ (ძირითადად ონლაინ), ყოველი თვის მესამე შაბათს, თბილისის დროით 19:00 სთ;

ჯგუფი ძირითადად იმუშავებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე (მონაწილეებს ცხადია ასევე შეუძლიათ გაეცნონ ლიტერატურას მათთვის ხელსაყრელ ნებისმიერ ენაზე);

ჯგუფი ძირითადად იმუშავებს დონალდ ვინიკოტის შრომებზე, მაგრამ ასევე გავეცნობა თანამედროვე ანალიტიკოსების შეხედულებებს ვინიკოტის კონცეპტუალურ სისტემაზე ფსიქოანალიზში.

სამკითხველო ჯგუფს გაუძღვება ქართული ფსიქოანალიტიკურის სივრცის წევრი თემურ ქეშელაშვილი

დეტალური ინფორმაცია სამკითხველო ჯგუფის შესახებ იხილეთ აქ:

https://www.espacegeorgien.com/group/samkitkhvelo-jgupi-vinikoti/about

„ფსიქოანალიზი და სინემა - მოდერნულობის კლინიკისა და ფსიქოპათოლოგიის გააზრებისათვის დღეს (სოსო დოლიძე)

Le groupe de travail « Psychanalyse et cinéma-pour comprendre la clinique et psychopathologie de la modernité » (Sosso Dolidze)

Le groupe se réunit une fois dans deux mois

ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის ფარგლებში დაარსდა ჯგუფი, რომელის მიზანიც არის ერთის მხრივ,  ე.წ. მოდერნულობის კლინიკისა და ფსიქოპათოლოგიის გააზრება თანამედროვე კინოს დახმარებით და მეორეს მხრივ, არსებულ ფსიქოანალიტიკურ თეორიებზე, აგრეთვე კოლეგების კლინიკური გამოცდილებაზე დაყრდნობით ნაჩვენები ფილმების ანალიზი, დისკუსიის გამართვა, რომელიც იქნება შთაგონებული როგორც თეორიული და კლინიკური პრაქტიკით, ასევე კინოხელოვნების თანამედროვე შედევრებით.

ჯგუფი შეიკრიბება 3 თვეში ერთხელ: 19 დეკემბერს, 20 მარტს და 19 ივნისს 20:00 საათზე

19 დეკემბერს გაიმართება ლარს ფონ ტრიერის ფილმის „მელანქოლია“ ჩვენება და განხილვა.

ჯგუფს „ფსიქოანალიზი და სინემა“ გაუძღვება ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის წევრი სოსო დოლიძე.

 

საერთაშორიო კონფერენცია

Colloque Universitaire « La crise d’adolescence dans le contexte de crise socio-politique et culturel en Géorgie » (Espace Géorgien, Espace Analytique, Espace bulgare, Université d’Etat de Tbilissi TSU). 28 octobre-04 novembre 2022

2022 წლის 29-30 ოქტომბერს ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცე, ასოციაცია Espace Analytique-Association de formation psychanalytique et de recherche freudienne (პარიზი) და ასოციაცია ბულგარეთის ფსიქოანალიტიკური სივრცე (სოფია) თბილისში გამართვენ ერთობლივ კონფერენციას თემაზე:

„მოზარდობის კრიზისი სოციალური და კულტურიული კრიზისის კონტექსტში“

ასოციაციათა შორის კონფერენციას უმასპინძლებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ).

კონფერენციას ფინანსურ და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას უწევს საფრანგეთის საელჩო საქართველოში.

ანოტაცია:

მოზარდობა წარმოადგენს კრიზისს, რომელიც როგორც ფსიქოაფექტურ და სხეულებრივ, ასევე სუბიექტის სოციო-კულტურულ ტრანსფორმაციასა და დაფუძნების ურთულეს პროცესს გულისხმობს. მოზარდობის კრიზისი გარდა ღრმად სუბიექტური ფსიქიკური სტრუქტურაციისა დაკავშირებულია საზოგადეობაში არსებულ კრიზისთან და საზოგადეობის სტრუქტურაციის რთულ პროცესთნ, რომელსაც დღეს საქართველოში ვაკვირდებით. ჩვენი მოსაზრების თანახმად, მოზარდობის კრიზისი საქართველოში სოციო-კულტურული და პოლიტიკური კრიზისით არის დუბლირებული, რაც მოზარდობას, როგორც  ასაკს და როგორც ფსიქიკურ პროცესს, სოციალურ სიმპტომადაც აქცევს. სწორედ აღწერილ კონტექსტში იქნება განხილული მოზარდობა კონფერენციაზე.

29 ოქტომბერი-4 ნოემბერი. აქტივობები:

29-30 ოქტომბერი: საუნივერსიტეტო კონფერენცია მოზარდობაზე (კონფერენციის დრო და აუდიტორია დაზუსტდება 15 ოქტომბრისათვის)

31 ოქტომბერი: სემინარი ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის ფარგლებში

1-2 ნოემბერი: სუპერვიზიის ჯგუფები ასოციაცია მწვანე სახლის ფარგლებში

მომხსენებლები:

კატრინ სალადენი (ფსიქოანალიტიკოსი/ფსიქოლოგი)

ოლივიე დუვილი (ფსიქოანალიტიკოსი, ანთროპოლოგი, ფსიქოლოგი)

დიდიე ლოღუ (ფსიქოანალიტიკოსი, ფსიქიატრი, პედოფსიქიატრი)

კრისტიან ჰოფმანი (ფსიქოანალიტიკოსი, ფსიქიატრი)

ვენცისლავ ვატოვი (ფსიქოანალიტიკოსი, ფსიქიატრი)

ირინა ზარკოვა (ფსიქოანალიტიკოსი, ფსიქოლოგი)

შენიშვნა: ინფორმაცია მომხსენებლების შესახებ, ისევე როგორც კონფერენციის დრო და აუდიტორია დაზუსტდება 15 ოქტომბრისათვის

Colloque de l’Association Espace Géorgien pour la psychanalyse

Titre : La crise d’adolescence dans le contexte de crise socio-politique et culturel en Géorgie

Organisateur : Espace Géorgien pour la psychanalyse et Espace Analytique - Association de formation psychanalytique et de recherche freudienne (France).

Institution Accueillante : Université d’Etat de Tbilissi d’Ivané Djavakhishvili

Le Colloque est organisé dans le contexte des relations franco-géorgien avec la participation et soutien de l’Université d’Ivané Djavakhishvili. Depuis 2010 association Espace Géorgien pour la psychanalyse organise les conférences universitaires, des séminaires associatifs et autres activités de formation qui s’inscrivent dans une tradition datant de 1999 (Année de première conférence franco-géorgien à Tbilissi organisé par Espace Analytique de Paris et du centre d’Alexandre Dumas de Tbilissi). Ces échanges sont couronnés par une fondation de la Maison Verte de Tbilissi (2006), institution qui accueillie les enfants et leurs familles en consultation et en psychothérapie et par une fondation d’Espace Géorgien pour la psychanalyse (2011).

Pendant le séjour de nos collègues français à Tbilissi nous organiserons :

-Une conférence Universitaire (29-30 Octobre)

-des séminaires au sein de l’Association destinés aux membres ainsi qu’aux étudiants et collègues représentants des différentes institutions de sente mentale.

-des séances de supervision clinique pour l’équipe de la Maison Verte

-rencontres avec les représentants de l’Université d’Ivané Djavakhichvili afin de renforcé les liens entre le programme de master en psychopathologie psychanalytique (qui accueillera les étudiant en septembre de 2023) et l’Université de Paris-Cité (Paris VII) UFR Etude Psychanalytique.

Organisateurs et intervenant :

 

Catherine Saladin

saladincatherine1@gmail.com

 

Olivier Douville

douville.olivier@yahoo.fr

douvilleolivier@noos.fr

 

Christian Hoffmann

hoffmann.ch@wanadoo.fr

 

Didier Lauru

lauru.didier@wanadoo.fr

 

Irina Zarkova

ir.zarkova@gmail.com

 

Véncislav Vatov

venceslav_jv@abv.bg

Voir ci-dessus information sur Espace Géorgien pour la psychanalyse :

Espace Géorgien pour la psychanalyse (espace-analytique.org)

https://www.espacegeorgien.com/statuts

 

 

ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის სემინარები
2022-2023 წ

Les Séminaire de l’Espace Géorgien pour la psychanalyse

 

ალექსეი ტოლჩინსკის სემინარი  (აშშ)

 „ნეიროფსიქოანალიზის შესავალი“

25 სექტემბერი, 15:00 საათი

Alexey Tolchinski

« La Neuropsychanalyse »

 

დომინიკ ტურეს-ლანდმანის სემინარი (საფრაგეთი)

„მოზარდობა, როგორც ფსიქიკური პროცესი, ნირმალურისა და პათოლოგიურის ვარიაციები“

22 ოქტომბერი, 20:00 საათი

Dominique Tourress Landman

« Processus de l’adolescence,  variations de la normale et pathologies »

ოლივიე დუვილის სემინარები (საფრანგეთი)

„მელანქოლიური პოზიცია-დეპრესიული მდგომარეობები“

რაც არნიშნავს სიტყვა დეპრესია

 18  ნოემბერი, 21:00 საათი

Olivier Douville

Le cycle de séminaire d’Olivier Douille (Novembre-Juin) sera consacré à la question de « position mélancolique-Etat dépressive »

 

ნანუკა მაისაშვილის სემინარი

„კონტრ ტრანსფერი“

3 დეკემბერი, 21 საათი

Nanouka Maisachvili

« Le contre-Transfert »

მარია ოტერო როსის სემინარი (არგენტინა, საფრანგეთი)

 „ოიდიპოსის კომპლექსი და კასტრაცია“

 9  დეკემბერი, 21:00 საათი

Maria Otero Rossie

Le complexe d’œdipe et la castration

ოლივიე დუვილის სემინარები (საფრანგეთი)

„მელანქოლიური პოზიცია-დეპრესიული მდგომარეობები“

 13  იანვარი, 21:00 საათი

Olivier Douville

Le cycle de séminaire d’Olivier Douille (Novembre-Juin) sera consacré à la question de « position mélancolique-Etat dépressive »

კატრინ სალადენის სემინარი (საფრანგეთი)

„ანა ფროიდი/მელანი კლაინი და დაპირისპირება“

29 იანვარი, 21:00 საათი

Catherine Saladin

« Anna Freud » 

 

​ელენე ბარამიძის სემინარი (საქართველო)

​"ობიექტის ცნება ფსიქოანალიზში"

16 თებერვალი, 20:00 საათი

Hélèné Baramidze

« Objet en psychanalyse »

ალენ ვანიეს სემინარი

„ობსესიური ნევროზი“

18 თებერვალი, შაბათი (დრო დაზუსტდება თებერვლის პირველ კვირას)

Alain Vanier

« La névrose obsessionnelle »

ალინ ჰუსეინის სემინარი (ლიბანი/ბეირუთი)

„ლიბანის ომების ფსიქიკური მემკვიდრეობა“

2 მარტი, 21:00 საათი

Aline Husseini

« L’héritage psychique des Guerres au Liban … »

ოლივიე დუვილის სემინარები (საფრანგეთი)

„მელანქოლიური პოზიცია-დეპრესიული მდგომარეობები“

 10  მარტი, 21:00 საათი

Olivier Douville

Le cycle de séminaire d’Olivier Douille (Novembre-Juin) sera consacré à la question de « position mélancolique-Etat dépressive »

 

მიმოზა დიმიტროვა (ბულგარეთი)

„ოიდიპოსი“

21 აპრილი, 21:00 საათი

Mimoza Dimitrova

ირინა ზარკოვას სემინარი

​«სიმპტომი და ოჯახის დინამიკა ფსიქოზის საწყის ფაზაში მოზარდებთან»

13 მაისი, 20 საათი

Irina Zarkova

თემურ ქეშელაშვილის სემინარი

„ვილფრედ ბიონი და ნეობიონიანელები“

30 მაისი, 20 საათი

Témour Kéchelachvili

« Bion et son œuvre »

2021 ᲬᲔᲚᲘ

ღია სემინარები მოწვეული მომხსენებლების მონაწილეობით

Catherine Vanier: "შიში და ფობია ბავშვებთან" (2 სემინარი)
Olivier Douville: Anthropologie et psychanalyse : ruptures culturelles et dettes
Catherine Saladin და Maria Otero Rossi: ნახატის გამოყენება ბავშვთა ფსიქოანალიზში: ფსიქოანალიტიკური პრაქტიკის ისტორია.
Olivier Douville: “ანთროპოლოგია/პოლიტიკა/ფსიქოანალიზი“ (Antropologie/Politique/Psychanalyse).
თემო ქეშელაშვილი: “ ტრანსფერი / კონტრტრანსფერი“ (ფროიდიანულ - კლაინიანური თვალსაზრისი)
Olivier Douville; Maria Otero Rossi; Giga Maminashvili : რელიგიური პრაქტიკის პოსტსაბჭოთა ფორმები: დისკუსია ამავე სახელწოდების სადოქტორო თემის გარშემო
Catherine Saladin: ფსიქოანალიტიკური ტექნიკის თავისებურებები ბავშვებთნ მუშაობის დროს
Christian Hoffmann: „ფსიქოანალიზი მოსაზღვრე მდგომარეობების მქონე მოზარდ და ზრდასრულ პაციენტებთან“
Olivier Douville:  ინდივიდუალური მითი“ (MYTHE INDIVIDUEL)
Olivier Douville:  „ნევროტიკის ინდივიდუალური მითი“ (Mythe individuel du névrosé)

2021 - 2022 სასწავლო წელს ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის აქტივობები მიეძღვნა ჯგუფის სუპერვიზიას, სამკითხველო ჯგუფში ფსიქოანალიზის ფუნდამენტურ ტექსტებზე მუშაობას და სემინარებს, რომლებსაც გაუძღვნენ ქართველი და უცხოელი კოლეგები. ასოციაციის აქტივობებში მონაწილეობის მიღება შეეძლო ყველას, ვინც დაინტერესებულია ფსიქოანალიტიკური თეორიითა და პრაქტიკით, განსაკუთრებით მათ ვინც ეუფლება ფსიქოლოგიას უნივერსიტეტებში, ვისაც უკვე აქვს კლინიკური პრაქტიკა ან იმყოფება ფსიქოანალიტიკური ფორმაციის პროცესში.

2021-2022 წელს ასოციაციის სემინარები შეეხო ფსიქოზის, ნარცისიზმის, გლოვისა და მელანქოლიის კლინიკასა და თეორიას ფსიქოანალიზში; ასევე ობსესიურ ნევროზს როგორც სტრუქტურას, ლტოლვის, ფანტაზმისა და ოიდიპოსის კომპლესის ფუნდამენტურ კონცეპტებს.


A. ჯგუფის სუპერვიზია - კატრინ ვანიე (Supervision de Groupe d’EGPP-Catherine Vanier)

​სუპერვიზია იმარტებოდა თვეში ერთხელ, თვის მესამე ან მეოთხე სამშაბათს 21:00 საათზე თბილისის დროით (იხ. ჯგუფის სუპერვიზია).

 

28 სექტემბერი

26 ოქტომბერი

16 ნოემბერი

28 დეკემბერი

25 იანვარი

22 თებერვალი

29 მარტი

26 აპრილი

31 მაისი

B. მწვანე სახლის ჯგუფის სუპერვიზია-კატრინ სალადენი  (Groupe de Contrôle de l’équipe de Maison Verte de Tbilissi- Catherine Saladin)

მწვანე სახლის სუპერვიზია იმართება ასოციაცია მწვანე სახლის ფარგლებში, მწვანე სახლში მომუშავე ფსიქოლოგების, ფსიქოთერაპევტებისა და სტაჟიორებისათვის თვეში ერთხელ.

C. საჯარო სემინარები

15 ოქტომბერი, პარასკევი. 20:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ფსიქიატრია და ფსიქოანალიზი-კავშირები, გადაკვეთის წერტილები და განსვლა”

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

"Des rapports et non-rapports psychiatrie psychanalyse"

 

14 ნოემბერი, კვირა 20:00 საათი

სამკითხველო ჯგუფის შეკრება

წასაკითხი ტექსტი: „ნარცისიზმის შესახებ“ (1914წ), ზ. ფროიდი

მომხსენებელი: გიგა მამინაშვილი

La réunion du groupe de lecture

Le texte à travailler : « Le narcissisme » (1914) ; S.Freud

 

19 ნოემბრი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ჰალუცინაციების კლინიკა და ნეგატიური ჰალუცინაციის საკითხი“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„La clinique des hallucinations et la dimension de l’hallucination négative“

3 დეკემბერი, პარასკევი. 21:00 საათი

„ინფანტილური სექსუალობა და ლტოლვა“

მომხსენებელი: მარია ოტერო როსი

შენიშვნა: ქალბატონი ოტერო როსი გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში წაიკითხავს კიდევ ორ სემინარს სახელწოდებებით „ოიდიპოსის კომპლექსი“, „ფსიქიკური აპარატის მეორე ტოპოგრაფია: იდი, მე და სუპერ-ეგო“.

„Sexualité infantile et pulsion“

Maria Otero Rossi

 

 

18 დეკემბერი, შაბათი. 21:00 საათი

„ლტოლვის კონცეპტი ფსიქოანალიზში“

მომხსენებელი: კრისტიან ჰოფმანი

Christian Hoffmann

„Pulsion”

 

 

27 დეკემბერი, სამშაბათი. 21:00

„აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზი-ისტორია და ფსიქოანალიზის წვლილი“

მომხსენებელი: კატრინ სალადენი

Catherine Saladin

„Autisme et psychose infantile, historique et états des lieux quant à l’apport de la psychanalyse“

 

11 იანვარი, სამშაბათი. 20:00 საათი

„ფანტაზმი“

მომხსენებელი: ნანუკა მაისაშვილი

„Fantasme“

Nanouka Maisachvili

14 იანვარი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ჰალუცინაციების კლინიკა და ნეგატიური ჰალუცინაციის საკითხი“ (II)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„La clinique des hallucinations et la dimension de l’hallucination négative“

23 იანვარი, სამშაბათი. 21:00

„აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზი-ისტორია და ფსიქოანალიზის წვლილი II“

მომხსენებელი: კატრინ სალადენი

Catherine Saladin

„Autisme et psychose infantile, historique et états des lieux quant à l’apport de la psychanalyse“

 

4 თებერვალი, შაბათი, 20:00 საათი

„ინტერპრეტაციის საკითხი ფსიქოანალიზში“

მომხსენებელი: თემო ქეშელაშვილი

„l’interprétation”

Temour Kéchelachvili

 

12 თებერვალი, შაბათი. ? საათი

„ფსიქოზი / ნარცისიზმი“

მომხსენებელი: ალენ ვანიე

შენიშვნა: ალენ ვანიეს სემინარის დრო დაზუსტება

Psychose/narcissisme 

18 თებერვალი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ბოდვა და დელირიუმი, შენიშვნა შიზოფრენიის შესახებ“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„Les délires et les déliriums, notes sur la schizophrénie“

 

25 თებერვალი, პარასკევი, 21:00 საათი

„შესავალი ობსესიური ნევროზის კლინიკაში“

მომხსენებელი: მიმოზა დიმიტროვა

Mimoza Dimitrova

« Introduction à la clinique de la névrose obsessionnelle »

 

14 მარტი, ორშაბათი, 20:00 საათი

„ტრასფერი“

მომხსენებელი: ელენე ბარამიძე

“Transfert”

Eléné Baramidze

 

31 მარტი, ხუთშაბათი. 20:00 საათი

„სექსუალობის ჭეშმარიტების რეჟიმი: მიშელ ფუკოს კრიტიკა ფროიდს და მის მიღმა“

მომხსენებელი: ლადო ჯალაღონია

Vladimer Jalaghonia

“Le régime de la vérité de la sexualité : la critique de Michel Foucauld à Freud et au-delà “

  

11 აპრილი, ორშაბათი. 20:00 საათი

სემინარი ბავშვთა ფსიქოანალიზში - "სიჩუმე რომელიც მეტყველებს“

მომხსენებელი: ანაიტ დასო ტერ მესროპიანი

Anahit Dasseux Ter Mesropian

“Silence qui parle“

16 აპრილი, შაბათი. 20:00 საათი

„ფემინურობა“

მომხსენებელი: ჟიზელ შაბუდესი

Gisele Chaboudez

“Le féminin“

22 აპრილი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„დევნის მანია, მენტალური ავტომატიზმები, და პარანოიის სხვადასხვა ფორმები როგორც პარადიგმა ფსიქოანალიზიასათვის“ (ნაწილი I)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

La persécution, l’automatisme mental et les diverses formes paranoïa, quels paradigmes pour la psychanalyse. (1° partie)

 

8 მაისი, კვირა. 20:00 საათი

სამკითხველო ჯგუფის შეკრება

წასაკითხი ტექსტი: „დოსტოევსკი და მამის მკვლელობა“ (1928წ), ზ. ფროიდი

მომხსენებელი: მაია კერვალიშვილი

La réunion du groupe de lecture

Le texte à travailler : "Dostoïevski et le parricide"

 

17 ივნისი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„დევნის მანია, მენტალური ავტომატიზმები, და პარანოიის სხვადასხვა ფორმები როგორც პარადიგმა ფსიქოანალიზიასათვის“ (ნაწილი II)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

La persécution, l’automatisme mental et les diverses formes paranoïa, quels paradigmes pour la psychanalyse. (2° partie)

 

15 ივლისი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„მელანქოლია“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„Mélancolie“

2020 ᲬᲔᲚᲘ

სემინარები სამკითხველო ჯგუფის ფარგლებში

მელანი კლაინი: ფსიქოანალიტიკური თამაშის ტექნიკა: მისი ისტორია და მნიშვნელობა

სანდორ ფერენცი: „ენების აღრევა ზრდასრულსა და ბავშვს შორის“

ზ.ფროიდი: ომისა და სიკვდილის აქტუალობა დღეს

ზ.ფროიდი: შფოთვის ნევროზი (1894)

ზ.ფროიდი: "ინიბიცია, სიმპტომი და შფოთვა (1926)

ზ.ფროიდი: Das Unheimliche (1919)

ვინიკოტი: მარტო ყოფნის შეუძლებლობა/The Capacity to be Alone (1958)

კლოდ ლევი სტროსი: სიმბოლური ეფექტურობა (1949)

„რეალობის უარყოფა“ და „გახლეჩა“ ფროიდის 4 სტატიის მიხედვით (ფროიდის თეორიულ-კლინიკური პოსტულატების დემონსტრაციის მიზნით მოყვანილი იყო მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოები "კურდღელი"):

ზ.ფროიდი: ნევროზი და ფსიქოზი (1924)

ზ.ფროიდი: რეალობის უარყოფა ნევროზის და ფსიქოზის დროს (1924)

ზ.ფროიდი: ფეტიშიზმი (1927)

ზ.ფროიდი: ეგოს გახლეჩა დაცვის პროცესში (1940)

ჯ. მაკდუგალი: ფსიქოსომა და ფსიქოანალიტიკური პროცესი (1974)"

ზ.ფროიდი: კაცი ვირთხებით

ღია სემინარები მოწვეული მომხსენებლების მონაწილეობით

Catherine Saladin: Anxiety Concept by Lacan (3 სემინარი)

"Olivier Douville: 1. DE LA MUSIQUE ET DU MYTHE POUR CLAUDE LEVI-STRAUSS; 2. Lévi-Strauss avec la psychanalyse : symétrie et dissymétrie; 3. POUR VOIR; Que reste-t-il du structuralisme ?

Catherine Saladin: ბავშვთა ფსიქოანალიზი დღეს / Lire Maud Mannoni aujourd’hui : l’enfant arrière et sa mère (2 სემინარი)

Olivier Douville: Le mythe, objet pour la psychanalyse et l'anthropologie

Olivier Douville: Rite/Mythe (2 სემინარი)

Olivier Douville: Le sacrifice (anthropologie et psychanalyse) (2 სემინარი)

Olivier Douville: RITE ET SACRIFICE (anthropologie et psychanalyse) (2 სემინარი)

2015 - 2017 ᲬᲔᲚᲘ

სემინარები განსხვავებულ თემებზე

 1. ოიდიპოსის სამი დრო

 2. ფსიქოანალიზი და ნეონათოლოგია

 3. ტრავმატიზმის ფსიქოპათოლოგია

 4. მოზარდობა და იდეალის ძალადობა

 5. ჰიპერაქტივობისა და ყურადღების დეფიციტის, როგორც დიაგნოზის ფსიქოანალიტიკური კრიტიკა

 6. სუბიექტის მოაზრება-ზოგიერთი ასპექტი დედისა და ჩვილის ურთიერთობების შესახებ

 7. ფსიქოანალიზი და სიზმარი

 8. ფროიდი და ფსიქოზი

 9. ფობია და ბავშვები-რას ნიშნავს ფობია ფსიქოანალიზისთვის? (თეორიული და კლინიკური ასპექტები)

 10. სამი ესე სექსუალობის თეორიის შესახებ (სემინარი ფროიდის ნაშრომის მნიშვნელობაზე)

 11. ფსიქოანალიზი ბავშვებთან და მელანი კლაინი

 12. ფსიქოანალიზი ბავშვებთან-ერთი შემთხვევის განხილვა სემინარზე

 13. სიზმარი და მისი მნიშვნელობები ბავშვებთან

 14. როგორ ვაწარმოოთ ანალიზი ბავშვთან?

 15. ფსიქოზი და ჰალუცინაცია

 16. რას ნიშნავს იყო მშობელი-მშობლობა, როგორც ფსიქიკური კონსტრუქცია (2 სემინარი)

 17.  მე–ს ფსიქოგენეზი ფროიდის მეორე თეორიის მიხედვით ფსიქიკური აპარატის შესახებ.

 18. 2. მე–იდეალის ფუნქცია და არქაული ბუნება

 19. ფსიქოანალიტიკური ანთროპოლოგიის საფუძვლები და სოციუმის კლინიკა

2014 - 2015 ᲬᲔᲚᲘ

სასემინარო პროგრამა: ობიექტის დაბადება

• პირველადი ურთიერთობები დედასა და ჩვილს შორის (ფეხმძიმობა, მშობიარობა და ახალშობილის დაბადება)
• პირველადი ობიექტური ურთიერთობები და ფსიქიკური რეალობის დაბადება (ზ.ფროიდი; შ.ფერენცი)
• დონალდ ვინიკოტის თეორია რეალური დედის ობიექტისა და გარემოს ფუნქციის შესახებ
• გარდამავალი ობიექტისა და გარდამავალი სივრცის ცნება ვინიკოტთან
• პირველადი დედობრივი პრეოკუპაციის ცნება ვინიკოტთან
• მელანი კლაინი და ფსიქოზი
• მელანი კლაინი და ობიექტის ცნება ფსიქოანალიზიში
• შიზიო-პარანოიდული და დეპრესიული პოზიცია მელანი კლაინის მიხედვით
• კარგი და ცუდი ობიექტი (მელანი კლაინი)
• პროექცია და პროექციული იდენტიფიკაცია (მელანი კლაინი)
• დეპრესია და გლოვა (მელანი კლაინი)
• სარკის სტადია ჟაკ ლაკანის, ფრანსუაზ დოლტოსა და ვინიკოტის მიხედვით
• სხეულის არაცნობიერი ხატი: ორალური, ანალური და გენიტალური კასტრაცია (ფრანსუაზ დოლტო).
• პირველადი ობიექტური ურთიერთობები: ვილფრედ ბიონის თეორია
• პირველადი ობიექტი, ფრუსტრაცია და მასთან დაკავშირებული შესაძლო პათოლოგიები (პოლ-კლოდ რაკამიე; რენე შპიტცი)
• აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზები ფრანგული კლასიფიკაციის მიხედვით (განსხვავება ადრეულ აუტიზმსა და ბავშვთა ფსიქოზს შორის).
• ბავშვის ადგილი დედის ფანტაზმში (ჟაკ ლაკანი; მოდ მანონი).

2013 –2014 ᲬᲔᲚᲘ

თემები

სიზმრების ინტერპრეტაცია

 1. ასოციაციამ 2013-2014 წლებში ფროიდის ნაშრომის, სიზმრების ინტერპრეტაცია, ანალიზს მიუძღვნა 18 სემინარი.


დედობრივობის, ფეხმძიმობისა და მშობიარობის ფსიქოანალიტკური კლინიკა (8 სემინარი)

 1. ქალურობა და დედობრივობა

 2. ბავშვის, როგორც სურვილის ობიექტის ფსიქოანალიტიკური მნიშვნელობები ქალთან, მამაკაცთან და ოჯახის ფსიქიკური ეკონომიის ფარგლებში

 3. ფეხმძიმობა და ფეხმძიმობის ფსიქიკური გადამუშავება.

 4. სხეული და ფეხმძიმობა

 5. ფეხმძიმობა და ცვლილებები ალის ფსიქიკურ ეკონომიასა და დინამიკაში

 6. ბავშვის დაბადება და ოჯახი

 7. მშობიარობა და პურპერალური ფსიქოზი

 8. პირველადი ურთიერთობების მნიშვნელობა და ადრეული განვითარების დარღვევები (რენე შპიტცი, პოლ-კლოდ რაკამიე, ვინიკოტი)


ვინოკოტი-პირველადი დედობრივი პრეოკუპაცია (3 სემინარი)

 1. პირველადი დედობრივი პრეოკუპაციის ცნება ვინიკოტთან

 2. საკმარისად კარგი დედის ცნება ვინიკოტთან

 3. დედის კონცეპტი ვინიკოტთან

 4. გარემოს ცნება ვინიკოტთან

2011 - 2013 ᲬᲔᲚᲘ

თემები

სექსუალობის ცნება ფსიქოანალიზში

 1. სამი ესე სექსუალობის თეორიის შესახებ (ფროიდის ნაშრომი, 1905წ)-15 სემინარი

 2. სექსუალობა როგორც ფსიქოანალიტიკური კონცეპტი ფროიდთან

 3. ინფანტილური სექსუალობა და ფსიქოსექსუალური განვითარების ფაზები

 4. ინფანტილური სექსუალური თეორიები


ნარცისიზმი და ნარცისტული აშლილობები

 1. ნარცისიზმის შესახებ(ფროიდის ნაშრომი 1914)-3 სემინარი  

 2. გლოვა და მელანქოლია (ფროიდის ნაშრომი  1917)-5 სემინარი

 3. ნარცისტული აშლილობები და ნარცისიზმის კლინიკა ფსიქოანალიზსა და დინამიკურ ფსიქიატრიაში-3 სემინარი

 4. დეპრესია და სუიციდი-1 სემინარი

 5. იდენტობის პათოლოგიები და მათი კავშირი პირველადი ობიექტის ცნებასთან ფსიქოანალიზში-2 სემინარი

განხორციელებული ღონისძიებები

bottom of page