Painting on Canvas

განხორციელებული აქტივობები

განხორციელებული აქტივობების არასრული სია

2021 ᲬᲔᲚᲘ

ღია სემინარები მოწვეული მომხსენებლების მონაწილეობით

Catherine Vanier: "შიში და ფობია ბავშვებთან" (2 სემინარი)
Olivier Douville: Anthropologie et psychanalyse : ruptures culturelles et dettes
Catherine Saladin და Maria Otero Rossi: ნახატის გამოყენება ბავშვთა ფსიქოანალიზში: ფსიქოანალიტიკური პრაქტიკის ისტორია.
Olivier Douville: “ანთროპოლოგია/პოლიტიკა/ფსიქოანალიზი“ (Antropologie/Politique/Psychanalyse).
თემო ქეშელაშვილი: “ ტრანსფერი / კონტრტრანსფერი“ (ფროიდიანულ - კლაინიანური თვალსაზრისი)
Olivier Douville; Maria Otero Rossi; Giga Maminashvili : რელიგიური პრაქტიკის პოსტსაბჭოთა ფორმები: დისკუსია ამავე სახელწოდების სადოქტორო თემის გარშემო
Catherine Saladin: ფსიქოანალიტიკური ტექნიკის თავისებურებები ბავშვებთნ მუშაობის დროს
Christian Hoffmann: „ფსიქოანალიზი მოსაზღვრე მდგომარეობების მქონე მოზარდ და ზრდასრულ პაციენტებთან“
Olivier Douville:  ინდივიდუალური მითი“ (MYTHE INDIVIDUEL)
Olivier Douville:  „ნევროტიკის ინდივიდუალური მითი“ (Mythe individuel du névrosé)

2020 ᲬᲔᲚᲘ

სემინარები სამკითხველო ჯგუფის ფარგლებში

მელანი კლაინი: ფსიქოანალიტიკური თამაშის ტექნიკა: მისი ისტორია და მნიშვნელობა

სანდორ ფერენცი: „ენების აღრევა ზრდასრულსა და ბავშვს შორის“

ზ.ფროიდი: ომისა და სიკვდილის აქტუალობა დღეს

ზ.ფროიდი: შფოთვის ნევროზი (1894)

ზ.ფროიდი: "ინიბიცია, სიმპტომი და შფოთვა (1926)

ზ.ფროიდი: Das Unheimliche (1919)

ვინიკოტი: მარტო ყოფნის შეუძლებლობა/The Capacity to be Alone (1958)

კლოდ ლევი სტროსი: სიმბოლური ეფექტურობა (1949)

„რეალობის უარყოფა“ და „გახლეჩა“ ფროიდის 4 სტატიის მიხედვით (ფროიდის თეორიულ-კლინიკური პოსტულატების დემონსტრაციის მიზნით მოყვანილი იყო მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოები "კურდღელი"):

ზ.ფროიდი: ნევროზი და ფსიქოზი (1924)

ზ.ფროიდი: რეალობის უარყოფა ნევროზის და ფსიქოზის დროს (1924)

ზ.ფროიდი: ფეტიშიზმი (1927)

ზ.ფროიდი: ეგოს გახლეჩა დაცვის პროცესში (1940)

ჯ. მაკდუგალი: ფსიქოსომა და ფსიქოანალიტიკური პროცესი (1974)"

ზ.ფროიდი: კაცი ვირთხებით

ღია სემინარები მოწვეული მომხსენებლების მონაწილეობით

Catherine Saladin: Anxiety Concept by Lacan (3 სემინარი)

"Olivier Douville: 1. DE LA MUSIQUE ET DU MYTHE POUR CLAUDE LEVI-STRAUSS; 2. Lévi-Strauss avec la psychanalyse : symétrie et dissymétrie; 3. POUR VOIR; Que reste-t-il du structuralisme ?

Catherine Saladin: ბავშვთა ფსიქოანალიზი დღეს / Lire Maud Mannoni aujourd’hui : l’enfant arrière et sa mère (2 სემინარი)

Olivier Douville: Le mythe, objet pour la psychanalyse et l'anthropologie

Olivier Douville: Rite/Mythe (2 სემინარი)

Olivier Douville: Le sacrifice (anthropologie et psychanalyse) (2 სემინარი)

Olivier Douville: RITE ET SACRIFICE (anthropologie et psychanalyse) (2 სემინარი)

2015 - 2017 ᲬᲔᲚᲘ

სემინარები განსხვავებულ თემებზე

 1. ოიდიპოსის სამი დრო

 2. ფსიქოანალიზი და ნეონათოლოგია

 3. ტრავმატიზმის ფსიქოპათოლოგია

 4. მოზარდობა და იდეალის ძალადობა

 5. ჰიპერაქტივობისა და ყურადღების დეფიციტის, როგორც დიაგნოზის ფსიქოანალიტიკური კრიტიკა

 6. სუბიექტის მოაზრება-ზოგიერთი ასპექტი დედისა და ჩვილის ურთიერთობების შესახებ

 7. ფსიქოანალიზი და სიზმარი

 8. ფროიდი და ფსიქოზი

 9. ფობია და ბავშვები-რას ნიშნავს ფობია ფსიქოანალიზისთვის? (თეორიული და კლინიკური ასპექტები)

 10. სამი ესე სექსუალობის თეორიის შესახებ (სემინარი ფროიდის ნაშრომის მნიშვნელობაზე)

 11. ფსიქოანალიზი ბავშვებთან და მელანი კლაინი

 12. ფსიქოანალიზი ბავშვებთან-ერთი შემთხვევის განხილვა სემინარზე

 13. სიზმარი და მისი მნიშვნელობები ბავშვებთან

 14. როგორ ვაწარმოოთ ანალიზი ბავშვთან?

 15. ფსიქოზი და ჰალუცინაცია

 16. რას ნიშნავს იყო მშობელი-მშობლობა, როგორც ფსიქიკური კონსტრუქცია (2 სემინარი)

 17.  მე–ს ფსიქოგენეზი ფროიდის მეორე თეორიის მიხედვით ფსიქიკური აპარატის შესახებ.

 18. 2. მე–იდეალის ფუნქცია და არქაული ბუნება

 19. ფსიქოანალიტიკური ანთროპოლოგიის საფუძვლები და სოციუმის კლინიკა

2014 - 2015 ᲬᲔᲚᲘ

სასემინარო პროგრამა: ობიექტის დაბადება

• პირველადი ურთიერთობები დედასა და ჩვილს შორის (ფეხმძიმობა, მშობიარობა და ახალშობილის დაბადება)
• პირველადი ობიექტური ურთიერთობები და ფსიქიკური რეალობის დაბადება (ზ.ფროიდი; შ.ფერენცი)
• დონალდ ვინიკოტის თეორია რეალური დედის ობიექტისა და გარემოს ფუნქციის შესახებ
• გარდამავალი ობიექტისა და გარდამავალი სივრცის ცნება ვინიკოტთან
• პირველადი დედობრივი პრეოკუპაციის ცნება ვინიკოტთან
• მელანი კლაინი და ფსიქოზი
• მელანი კლაინი და ობიექტის ცნება ფსიქოანალიზიში
• შიზიო-პარანოიდული და დეპრესიული პოზიცია მელანი კლაინის მიხედვით
• კარგი და ცუდი ობიექტი (მელანი კლაინი)
• პროექცია და პროექციული იდენტიფიკაცია (მელანი კლაინი)
• დეპრესია და გლოვა (მელანი კლაინი)
• სარკის სტადია ჟაკ ლაკანის, ფრანსუაზ დოლტოსა და ვინიკოტის მიხედვით
• სხეულის არაცნობიერი ხატი: ორალური, ანალური და გენიტალური კასტრაცია (ფრანსუაზ დოლტო).
• პირველადი ობიექტური ურთიერთობები: ვილფრედ ბიონის თეორია
• პირველადი ობიექტი, ფრუსტრაცია და მასთან დაკავშირებული შესაძლო პათოლოგიები (პოლ-კლოდ რაკამიე; რენე შპიტცი)
• აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზები ფრანგული კლასიფიკაციის მიხედვით (განსხვავება ადრეულ აუტიზმსა და ბავშვთა ფსიქოზს შორის).
• ბავშვის ადგილი დედის ფანტაზმში (ჟაკ ლაკანი; მოდ მანონი).

2013 –2014 ᲬᲔᲚᲘ

თემები

სიზმრების ინტერპრეტაცია

 1. ასოციაციამ 2013-2014 წლებში ფროიდის ნაშრომის, სიზმრების ინტერპრეტაცია, ანალიზს მიუძღვნა 18 სემინარი.


დედობრივობის, ფეხმძიმობისა და მშობიარობის ფსიქოანალიტკური კლინიკა (8 სემინარი)

 1. ქალურობა და დედობრივობა

 2. ბავშვის, როგორც სურვილის ობიექტის ფსიქოანალიტიკური მნიშვნელობები ქალთან, მამაკაცთან და ოჯახის ფსიქიკური ეკონომიის ფარგლებში

 3. ფეხმძიმობა და ფეხმძიმობის ფსიქიკური გადამუშავება.

 4. სხეული და ფეხმძიმობა

 5. ფეხმძიმობა და ცვლილებები ალის ფსიქიკურ ეკონომიასა და დინამიკაში

 6. ბავშვის დაბადება და ოჯახი

 7. მშობიარობა და პურპერალური ფსიქოზი

 8. პირველადი ურთიერთობების მნიშვნელობა და ადრეული განვითარების დარღვევები (რენე შპიტცი, პოლ-კლოდ რაკამიე, ვინიკოტი)


ვინოკოტი-პირველადი დედობრივი პრეოკუპაცია (3 სემინარი)

 1. პირველადი დედობრივი პრეოკუპაციის ცნება ვინიკოტთან

 2. საკმარისად კარგი დედის ცნება ვინიკოტთან

 3. დედის კონცეპტი ვინიკოტთან

 4. გარემოს ცნება ვინიკოტთან

2011 - 2013 ᲬᲔᲚᲘ

თემები

სექსუალობის ცნება ფსიქოანალიზში

 1. სამი ესე სექსუალობის თეორიის შესახებ (ფროიდის ნაშრომი, 1905წ)-15 სემინარი

 2. სექსუალობა როგორც ფსიქოანალიტიკური კონცეპტი ფროიდთან

 3. ინფანტილური სექსუალობა და ფსიქოსექსუალური განვითარების ფაზები

 4. ინფანტილური სექსუალური თეორიები


ნარცისიზმი და ნარცისტული აშლილობები

 1. ნარცისიზმის შესახებ(ფროიდის ნაშრომი 1914)-3 სემინარი  

 2. გლოვა და მელანქოლია (ფროიდის ნაშრომი  1917)-5 სემინარი

 3. ნარცისტული აშლილობები და ნარცისიზმის კლინიკა ფსიქოანალიზსა და დინამიკურ ფსიქიატრიაში-3 სემინარი

 4. დეპრესია და სუიციდი-1 სემინარი

 5. იდენტობის პათოლოგიები და მათი კავშირი პირველადი ობიექტის ცნებასთან ფსიქოანალიზში-2 სემინარი