top of page
Painting on Canvas

განხორციელებული აქტივობები

განხორციელებული აქტივობების არასრული სია

2021 ᲬᲔᲚᲘ

ღია სემინარები მოწვეული მომხსენებლების მონაწილეობით

Catherine Vanier: "შიში და ფობია ბავშვებთან" (2 სემინარი)
Olivier Douville: Anthropologie et psychanalyse : ruptures culturelles et dettes
Catherine Saladin და Maria Otero Rossi: ნახატის გამოყენება ბავშვთა ფსიქოანალიზში: ფსიქოანალიტიკური პრაქტიკის ისტორია.
Olivier Douville: “ანთროპოლოგია/პოლიტიკა/ფსიქოანალიზი“ (Antropologie/Politique/Psychanalyse).
თემო ქეშელაშვილი: “ ტრანსფერი / კონტრტრანსფერი“ (ფროიდიანულ - კლაინიანური თვალსაზრისი)
Olivier Douville; Maria Otero Rossi; Giga Maminashvili : რელიგიური პრაქტიკის პოსტსაბჭოთა ფორმები: დისკუსია ამავე სახელწოდების სადოქტორო თემის გარშემო
Catherine Saladin: ფსიქოანალიტიკური ტექნიკის თავისებურებები ბავშვებთნ მუშაობის დროს
Christian Hoffmann: „ფსიქოანალიზი მოსაზღვრე მდგომარეობების მქონე მოზარდ და ზრდასრულ პაციენტებთან“
Olivier Douville:  ინდივიდუალური მითი“ (MYTHE INDIVIDUEL)
Olivier Douville:  „ნევროტიკის ინდივიდუალური მითი“ (Mythe individuel du névrosé)

2021 - 2022 სასწავლო წელს ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის აქტივობები მიეძღვნა ჯგუფის სუპერვიზიას, სამკითხველო ჯგუფში ფსიქოანალიზის ფუნდამენტურ ტექსტებზე მუშაობას და სემინარებს, რომლებსაც გაუძღვნენ ქართველი და უცხოელი კოლეგები. ასოციაციის აქტივობებში მონაწილეობის მიღება შეეძლო ყველას, ვინც დაინტერესებულია ფსიქოანალიტიკური თეორიითა და პრაქტიკით, განსაკუთრებით მათ ვინც ეუფლება ფსიქოლოგიას უნივერსიტეტებში, ვისაც უკვე აქვს კლინიკური პრაქტიკა ან იმყოფება ფსიქოანალიტიკური ფორმაციის პროცესში.

2021-2022 წელს ასოციაციის სემინარები შეეხო ფსიქოზის, ნარცისიზმის, გლოვისა და მელანქოლიის კლინიკასა და თეორიას ფსიქოანალიზში; ასევე ობსესიურ ნევროზს როგორც სტრუქტურას, ლტოლვის, ფანტაზმისა და ოიდიპოსის კომპლესის ფუნდამენტურ კონცეპტებს.


A. ჯგუფის სუპერვიზია - კატრინ ვანიე (Supervision de Groupe d’EGPP-Catherine Vanier)

​სუპერვიზია იმარტებოდა თვეში ერთხელ, თვის მესამე ან მეოთხე სამშაბათს 21:00 საათზე თბილისის დროით (იხ. ჯგუფის სუპერვიზია).

 

28 სექტემბერი

26 ოქტომბერი

16 ნოემბერი

28 დეკემბერი

25 იანვარი

22 თებერვალი

29 მარტი

26 აპრილი

31 მაისი

B. მწვანე სახლის ჯგუფის სუპერვიზია-კატრინ სალადენი  (Groupe de Contrôle de l’équipe de Maison Verte de Tbilissi- Catherine Saladin)

მწვანე სახლის სუპერვიზია იმართება ასოციაცია მწვანე სახლის ფარგლებში, მწვანე სახლში მომუშავე ფსიქოლოგების, ფსიქოთერაპევტებისა და სტაჟიორებისათვის თვეში ერთხელ.

C. საჯარო სემინარები

15 ოქტომბერი, პარასკევი. 20:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ფსიქიატრია და ფსიქოანალიზი-კავშირები, გადაკვეთის წერტილები და განსვლა”

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

"Des rapports et non-rapports psychiatrie psychanalyse"

 

14 ნოემბერი, კვირა 20:00 საათი

სამკითხველო ჯგუფის შეკრება

წასაკითხი ტექსტი: „ნარცისიზმის შესახებ“ (1914წ), ზ. ფროიდი

მომხსენებელი: გიგა მამინაშვილი

La réunion du groupe de lecture

Le texte à travailler : « Le narcissisme » (1914) ; S.Freud

 

19 ნოემბრი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ჰალუცინაციების კლინიკა და ნეგატიური ჰალუცინაციის საკითხი“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„La clinique des hallucinations et la dimension de l’hallucination négative“

3 დეკემბერი, პარასკევი. 21:00 საათი

„ინფანტილური სექსუალობა და ლტოლვა“

მომხსენებელი: მარია ოტერო როსი

შენიშვნა: ქალბატონი ოტერო როსი გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში წაიკითხავს კიდევ ორ სემინარს სახელწოდებებით „ოიდიპოსის კომპლექსი“, „ფსიქიკური აპარატის მეორე ტოპოგრაფია: იდი, მე და სუპერ-ეგო“.

„Sexualité infantile et pulsion“

Maria Otero Rossi

 

 

18 დეკემბერი, შაბათი. 21:00 საათი

„ლტოლვის კონცეპტი ფსიქოანალიზში“

მომხსენებელი: კრისტიან ჰოფმანი

Christian Hoffmann

„Pulsion”

 

 

27 დეკემბერი, სამშაბათი. 21:00

„აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზი-ისტორია და ფსიქოანალიზის წვლილი“

მომხსენებელი: კატრინ სალადენი

Catherine Saladin

„Autisme et psychose infantile, historique et états des lieux quant à l’apport de la psychanalyse“

 

11 იანვარი, სამშაბათი. 20:00 საათი

„ფანტაზმი“

მომხსენებელი: ნანუკა მაისაშვილი

„Fantasme“

Nanouka Maisachvili

14 იანვარი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ჰალუცინაციების კლინიკა და ნეგატიური ჰალუცინაციის საკითხი“ (II)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„La clinique des hallucinations et la dimension de l’hallucination négative“

23 იანვარი, სამშაბათი. 21:00

„აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზი-ისტორია და ფსიქოანალიზის წვლილი II“

მომხსენებელი: კატრინ სალადენი

Catherine Saladin

„Autisme et psychose infantile, historique et états des lieux quant à l’apport de la psychanalyse“

 

4 თებერვალი, შაბათი, 20:00 საათი

„ინტერპრეტაციის საკითხი ფსიქოანალიზში“

მომხსენებელი: თემო ქეშელაშვილი

„l’interprétation”

Temour Kéchelachvili

 

12 თებერვალი, შაბათი. ? საათი

„ფსიქოზი / ნარცისიზმი“

მომხსენებელი: ალენ ვანიე

შენიშვნა: ალენ ვანიეს სემინარის დრო დაზუსტება

Psychose/narcissisme 

18 თებერვალი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„ბოდვა და დელირიუმი, შენიშვნა შიზოფრენიის შესახებ“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„Les délires et les déliriums, notes sur la schizophrénie“

 

25 თებერვალი, პარასკევი, 21:00 საათი

„შესავალი ობსესიური ნევროზის კლინიკაში“

მომხსენებელი: მიმოზა დიმიტროვა

Mimoza Dimitrova

« Introduction à la clinique de la névrose obsessionnelle »

 

14 მარტი, ორშაბათი, 20:00 საათი

„ტრასფერი“

მომხსენებელი: ელენე ბარამიძე

“Transfert”

Eléné Baramidze

 

31 მარტი, ხუთშაბათი. 20:00 საათი

„სექსუალობის ჭეშმარიტების რეჟიმი: მიშელ ფუკოს კრიტიკა ფროიდს და მის მიღმა“

მომხსენებელი: ლადო ჯალაღონია

Vladimer Jalaghonia

“Le régime de la vérité de la sexualité : la critique de Michel Foucauld à Freud et au-delà “

  

11 აპრილი, ორშაბათი. 20:00 საათი

სემინარი ბავშვთა ფსიქოანალიზში - "სიჩუმე რომელიც მეტყველებს“

მომხსენებელი: ანაიტ დასო ტერ მესროპიანი

Anahit Dasseux Ter Mesropian

“Silence qui parle“

16 აპრილი, შაბათი. 20:00 საათი

„ფემინურობა“

მომხსენებელი: ჟიზელ შაბუდესი

Gisele Chaboudez

“Le féminin“

22 აპრილი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„დევნის მანია, მენტალური ავტომატიზმები, და პარანოიის სხვადასხვა ფორმები როგორც პარადიგმა ფსიქოანალიზიასათვის“ (ნაწილი I)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

La persécution, l’automatisme mental et les diverses formes paranoïa, quels paradigmes pour la psychanalyse. (1° partie)

 

8 მაისი, კვირა. 20:00 საათი

სამკითხველო ჯგუფის შეკრება

წასაკითხი ტექსტი: „დოსტოევსკი და მამის მკვლელობა“ (1928წ), ზ. ფროიდი

მომხსენებელი: მაია კერვალიშვილი

La réunion du groupe de lecture

Le texte à travailler : "Dostoïevski et le parricide"

 

17 ივნისი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„დევნის მანია, მენტალური ავტომატიზმები, და პარანოიის სხვადასხვა ფორმები როგორც პარადიგმა ფსიქოანალიზიასათვის“ (ნაწილი II)

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

La persécution, l’automatisme mental et les diverses formes paranoïa, quels paradigmes pour la psychanalyse. (2° partie)

 

15 ივლისი, პარასკევი. 21:00 საათი

ფსიქოზის კლინიკა:

„მელანქოლია“

მომხსენებელი: ოლივიე დუვილი

Olivier Douville

„Mélancolie“

2020 ᲬᲔᲚᲘ

სემინარები სამკითხველო ჯგუფის ფარგლებში

მელანი კლაინი: ფსიქოანალიტიკური თამაშის ტექნიკა: მისი ისტორია და მნიშვნელობა

სანდორ ფერენცი: „ენების აღრევა ზრდასრულსა და ბავშვს შორის“

ზ.ფროიდი: ომისა და სიკვდილის აქტუალობა დღეს

ზ.ფროიდი: შფოთვის ნევროზი (1894)

ზ.ფროიდი: "ინიბიცია, სიმპტომი და შფოთვა (1926)

ზ.ფროიდი: Das Unheimliche (1919)

ვინიკოტი: მარტო ყოფნის შეუძლებლობა/The Capacity to be Alone (1958)

კლოდ ლევი სტროსი: სიმბოლური ეფექტურობა (1949)

„რეალობის უარყოფა“ და „გახლეჩა“ ფროიდის 4 სტატიის მიხედვით (ფროიდის თეორიულ-კლინიკური პოსტულატების დემონსტრაციის მიზნით მოყვანილი იყო მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოები "კურდღელი"):

ზ.ფროიდი: ნევროზი და ფსიქოზი (1924)

ზ.ფროიდი: რეალობის უარყოფა ნევროზის და ფსიქოზის დროს (1924)

ზ.ფროიდი: ფეტიშიზმი (1927)

ზ.ფროიდი: ეგოს გახლეჩა დაცვის პროცესში (1940)

ჯ. მაკდუგალი: ფსიქოსომა და ფსიქოანალიტიკური პროცესი (1974)"

ზ.ფროიდი: კაცი ვირთხებით

ღია სემინარები მოწვეული მომხსენებლების მონაწილეობით

Catherine Saladin: Anxiety Concept by Lacan (3 სემინარი)

"Olivier Douville: 1. DE LA MUSIQUE ET DU MYTHE POUR CLAUDE LEVI-STRAUSS; 2. Lévi-Strauss avec la psychanalyse : symétrie et dissymétrie; 3. POUR VOIR; Que reste-t-il du structuralisme ?

Catherine Saladin: ბავშვთა ფსიქოანალიზი დღეს / Lire Maud Mannoni aujourd’hui : l’enfant arrière et sa mère (2 სემინარი)

Olivier Douville: Le mythe, objet pour la psychanalyse et l'anthropologie

Olivier Douville: Rite/Mythe (2 სემინარი)

Olivier Douville: Le sacrifice (anthropologie et psychanalyse) (2 სემინარი)

Olivier Douville: RITE ET SACRIFICE (anthropologie et psychanalyse) (2 სემინარი)

2015 - 2017 ᲬᲔᲚᲘ

სემინარები განსხვავებულ თემებზე

 1. ოიდიპოსის სამი დრო

 2. ფსიქოანალიზი და ნეონათოლოგია

 3. ტრავმატიზმის ფსიქოპათოლოგია

 4. მოზარდობა და იდეალის ძალადობა

 5. ჰიპერაქტივობისა და ყურადღების დეფიციტის, როგორც დიაგნოზის ფსიქოანალიტიკური კრიტიკა

 6. სუბიექტის მოაზრება-ზოგიერთი ასპექტი დედისა და ჩვილის ურთიერთობების შესახებ

 7. ფსიქოანალიზი და სიზმარი

 8. ფროიდი და ფსიქოზი

 9. ფობია და ბავშვები-რას ნიშნავს ფობია ფსიქოანალიზისთვის? (თეორიული და კლინიკური ასპექტები)

 10. სამი ესე სექსუალობის თეორიის შესახებ (სემინარი ფროიდის ნაშრომის მნიშვნელობაზე)

 11. ფსიქოანალიზი ბავშვებთან და მელანი კლაინი

 12. ფსიქოანალიზი ბავშვებთან-ერთი შემთხვევის განხილვა სემინარზე

 13. სიზმარი და მისი მნიშვნელობები ბავშვებთან

 14. როგორ ვაწარმოოთ ანალიზი ბავშვთან?

 15. ფსიქოზი და ჰალუცინაცია

 16. რას ნიშნავს იყო მშობელი-მშობლობა, როგორც ფსიქიკური კონსტრუქცია (2 სემინარი)

 17.  მე–ს ფსიქოგენეზი ფროიდის მეორე თეორიის მიხედვით ფსიქიკური აპარატის შესახებ.

 18. 2. მე–იდეალის ფუნქცია და არქაული ბუნება

 19. ფსიქოანალიტიკური ანთროპოლოგიის საფუძვლები და სოციუმის კლინიკა

2014 - 2015 ᲬᲔᲚᲘ

სასემინარო პროგრამა: ობიექტის დაბადება

• პირველადი ურთიერთობები დედასა და ჩვილს შორის (ფეხმძიმობა, მშობიარობა და ახალშობილის დაბადება)
• პირველადი ობიექტური ურთიერთობები და ფსიქიკური რეალობის დაბადება (ზ.ფროიდი; შ.ფერენცი)
• დონალდ ვინიკოტის თეორია რეალური დედის ობიექტისა და გარემოს ფუნქციის შესახებ
• გარდამავალი ობიექტისა და გარდამავალი სივრცის ცნება ვინიკოტთან
• პირველადი დედობრივი პრეოკუპაციის ცნება ვინიკოტთან
• მელანი კლაინი და ფსიქოზი
• მელანი კლაინი და ობიექტის ცნება ფსიქოანალიზიში
• შიზიო-პარანოიდული და დეპრესიული პოზიცია მელანი კლაინის მიხედვით
• კარგი და ცუდი ობიექტი (მელანი კლაინი)
• პროექცია და პროექციული იდენტიფიკაცია (მელანი კლაინი)
• დეპრესია და გლოვა (მელანი კლაინი)
• სარკის სტადია ჟაკ ლაკანის, ფრანსუაზ დოლტოსა და ვინიკოტის მიხედვით
• სხეულის არაცნობიერი ხატი: ორალური, ანალური და გენიტალური კასტრაცია (ფრანსუაზ დოლტო).
• პირველადი ობიექტური ურთიერთობები: ვილფრედ ბიონის თეორია
• პირველადი ობიექტი, ფრუსტრაცია და მასთან დაკავშირებული შესაძლო პათოლოგიები (პოლ-კლოდ რაკამიე; რენე შპიტცი)
• აუტიზმი და ბავშვთა ფსიქოზები ფრანგული კლასიფიკაციის მიხედვით (განსხვავება ადრეულ აუტიზმსა და ბავშვთა ფსიქოზს შორის).
• ბავშვის ადგილი დედის ფანტაზმში (ჟაკ ლაკანი; მოდ მანონი).

2013 –2014 ᲬᲔᲚᲘ

თემები

სიზმრების ინტერპრეტაცია

 1. ასოციაციამ 2013-2014 წლებში ფროიდის ნაშრომის, სიზმრების ინტერპრეტაცია, ანალიზს მიუძღვნა 18 სემინარი.


დედობრივობის, ფეხმძიმობისა და მშობიარობის ფსიქოანალიტკური კლინიკა (8 სემინარი)

 1. ქალურობა და დედობრივობა

 2. ბავშვის, როგორც სურვილის ობიექტის ფსიქოანალიტიკური მნიშვნელობები ქალთან, მამაკაცთან და ოჯახის ფსიქიკური ეკონომიის ფარგლებში

 3. ფეხმძიმობა და ფეხმძიმობის ფსიქიკური გადამუშავება.

 4. სხეული და ფეხმძიმობა

 5. ფეხმძიმობა და ცვლილებები ალის ფსიქიკურ ეკონომიასა და დინამიკაში

 6. ბავშვის დაბადება და ოჯახი

 7. მშობიარობა და პურპერალური ფსიქოზი

 8. პირველადი ურთიერთობების მნიშვნელობა და ადრეული განვითარების დარღვევები (რენე შპიტცი, პოლ-კლოდ რაკამიე, ვინიკოტი)


ვინოკოტი-პირველადი დედობრივი პრეოკუპაცია (3 სემინარი)

 1. პირველადი დედობრივი პრეოკუპაციის ცნება ვინიკოტთან

 2. საკმარისად კარგი დედის ცნება ვინიკოტთან

 3. დედის კონცეპტი ვინიკოტთან

 4. გარემოს ცნება ვინიკოტთან

2011 - 2013 ᲬᲔᲚᲘ

თემები

სექსუალობის ცნება ფსიქოანალიზში

 1. სამი ესე სექსუალობის თეორიის შესახებ (ფროიდის ნაშრომი, 1905წ)-15 სემინარი

 2. სექსუალობა როგორც ფსიქოანალიტიკური კონცეპტი ფროიდთან

 3. ინფანტილური სექსუალობა და ფსიქოსექსუალური განვითარების ფაზები

 4. ინფანტილური სექსუალური თეორიები


ნარცისიზმი და ნარცისტული აშლილობები

 1. ნარცისიზმის შესახებ(ფროიდის ნაშრომი 1914)-3 სემინარი  

 2. გლოვა და მელანქოლია (ფროიდის ნაშრომი  1917)-5 სემინარი

 3. ნარცისტული აშლილობები და ნარცისიზმის კლინიკა ფსიქოანალიზსა და დინამიკურ ფსიქიატრიაში-3 სემინარი

 4. დეპრესია და სუიციდი-1 სემინარი

 5. იდენტობის პათოლოგიები და მათი კავშირი პირველადი ობიექტის ცნებასთან ფსიქოანალიზში-2 სემინარი

bottom of page